IDEAS Thailand (‘เรา’, ‘พวกเรา’) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยือน 
เว็บไซต์ของเราหรือทำการซื้อสินค้า 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ทำให้คุณสามารถระบุตัวตนของคุณได้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ ที่อยู่(ที่อยู่), ที่อยู่อีเมล, ชื่อขององค์กร, ชื่อของผู้รับสินค้า, และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นเรื่องสมัครใจและขึ้นอยู่ 
กับความเต็มใจของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น เราอาจไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือยอมรับการชำระเงินโดยไม่มีข้อมูลที่จำเป็น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อคุณทำเหตุการณ์ดังนี้, 

  • เยือนเว็บไซต์ของเราหรือเข้าชมหน้าเพจของเราในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย; 
  • สมัครรับจดหมายข่าวของเรา; 
  • ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา; 
  • ส่งอีเมลหรือจดหมายถึงเรา; หรือ 
  • ทำการซื้อสินค้าหรือพยามยามทำการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา, โทรศัพท์, หรือทางอื่นๆ 

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยทั่วไปเพื่อปฏิบัติการคำสั่งซื้อที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณ การจัดการการส่งสินค้า และการให้ข้อมูลใบแจ้งหนี้และ/หรือยืนยันคำสั่งซื้อให้กับคุณ) นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ: 

  • ติดต่อคุณ; 
  • วางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาด; 
  • ส่งแจ้งเตือน, โปรโมชั่น, ข้อเสนอและแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสาขาของเรา, รวมถึงผ่านทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์, บริการข้อความสั้น, แพลตฟอร์มการตลาดดิจิตอล, และ/หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ; 
  • รวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงานภายใน (รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มหรือการวิเคราะห์); และ 
  • คัดกรองคำสั่งซื้อของเราเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือการฉ้อโกง 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, ตัวแทน, และองค์กรอื่นที่เราได้เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอาจไม่ได้รับการอัปเดตกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, ตัวแทน, และองค์กรอื่น คุณต้องติดต่อประสานงานกับพวกเขาแยกออกไป 

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ, เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หมายค้น หรือคำขอทางกฎหมายอื่นๆ สำหรับข้อมูลที่เราได้รับ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของไซต์นี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา 

คุกกี้ 

เราอาจใช้คุกกี้, เว็บบีคอน, แท็ก, สคริปต์, พิกเซล, ตัวระบุการโฆษณา, และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (‘คุกกี้’) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ระบุชื่อเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์เว็บของคุณ, ที่อยู่ IP, เขตเวลา, หน้าเว็บรายบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าชม, เว็บไซต์หรือคำค้นหาที่ส่งคุณมายังเว็บไซต์ของเรา, และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณกระทำการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา 

คุณอาจเลือกปิดการใช้งานหรือไม่อนุญาตคุกกี้ก็ได้ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดการใช้งาน โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org 

เว็บไซต์ภายนอก 

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้รับการดูแลหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวม หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ 

การเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณสามารถถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยส่งคำขอของคุณทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เราอาจหรือไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ 

การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราตามอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการร้องขอการเข้าถึง หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ 
 
การเปลี่ยนแปลง 

เราอาจตรวจสอบและปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้สะท้อนให้เห็น เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ 

ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ contact@ideasthailand.com